Home
Home
Menu
Stadhuis

Politiek Harderwijk

CDA Harderwijk

 ChristenUnie Harderwijk

 VVD Harderwijk

 PvdA Harderwijk
 • Gepost op 03-11-2019
  Stel, je komt net na een lange dag uit je werk. Nog even snel langs de bakker voor een brood en dan lekker naar huis. Je komt aan bij de bakker. Er staan al een stuk of vijf mensen te wachten, dus je trekt een nummertje. Nummer 46. En de ... Verder lezen »
 • Gepost op 26-09-2019
  Het bestuur van de afdeling Harderwijk van de PvdA vindt dat een krachtige impuls nodig is om de invulling van de zogenaamde plint van het Dolfinariumeiland daadwerkelijk op gang te brengen. Daarbij wil zij de vraag opwerpen of, en zo ja, onder welke voorwaarden een theater deel kan uitmaken van ... Verder lezen »
 • Gepost op 09-08-2019
  Een paar weken geleden blogde de Harderwijkse rolstoelgebruiker Ralph Stoové over de hindernissen die hij tegenkwam in Harderwijk. Omdat Wilco Mazier (CDA), Thijs Melkert (D66) en Wilco Bos (PvdA) wel wilden ervaren waar Ralph allemaal tegenaan rolde, gingen ze samen op survival in Harderwijk. Speciaal voor de gelegenheid stelde TNS ... Verder lezen »

 SP Harderwijk
 • Gepost op 26-06-2016
  Zo' n zestig belangstellenden waren afgekomen op informatieavond voor het oprichten van een Nationaal Zorgfonds. Dit fonds moet het huidige systeem van zorgverzekeringen gaan vervangen. Uit onderzoek blijkt dat 80% van de bevolking af wil van het huidige zorgstelsel. Het is een complete mislukking geworden, de zorg is ernstig versoberd, ... Verder lezen »
 • Gepost op 19-06-2016
  De SP Harderwijk organiseert op vrijdag 24 juni, in de Catharinakapel, een informatie-avond over het Nationaal Zorgfonds, zonder eigen risico. Verder lezen »
 • Gepost op 04-06-2016
  Onder een brandende zon zijn ruim dertig SP-ers op pad gegaan om het Nationale Zorgfonds te promoten. Ze hadden zich verspreid over de wijken Stadsdennen en De Wittenhagen. Bij honderden mensen werd er aangebeld en een krant overhandigd met daarin de uitleg waarom het Nationaal Zorgfonds, zonder eigen risico, ... Verder lezen »

 D66 Harderwijk
 • Gepost op 13-11-2019
  In de algemene beschouwingen van D66 Gelderland zijn drie thema's leidend: gezonde leefomgeving, onderwijs en arbeidsmarkt en last but voor D66 zeker niet least: klimaat en dan met name een reductie van de CO2 uitstoot. D66 vindt een gezonde, aantrekkelijke en duurzame leefomgeving belangrijk. Mensen moeten veilig ... Verder lezen »
 • Gepost op 13-11-2019
  Céline Blom sprak namens D66 Gelderland over het beleidsprogramma Onderwijs en Arbeidsmarkt in de Provinciale Staten. Blom diende een motie in met succes! Deze motie vroeg om de stappen die in dit programma behaald worden te meten. D66 Gelderland is al jaren aan het hameren om ... Verder lezen »
 • Gepost op 30-10-2019
  Karin Visser voerde namens D66 Gelderland het woord over startnotitie van de Regionale Energie Strategieën in de Provinciale Staten. Visser heeft grote zorg over de druk dat op het proces is komen te staan. Om de Gelderse doelstellingen van 55% CO2 reductie te realiseren moeten processtappen ... Verder lezen »

 Stadspartij Harderwijk Anders
 • Gepost op 20-07-2019
   🚙🏠🚕🏠🚙 Met het opstellen van het rapport “Parkeren in Harderwijk Anders” willen we aan de slag met de problemen die bij ons gemeld zijn. Bedankt voor die meer dan 300 reacties! Op donderdagavond 18 juli diende Harderwijk Anders raadslid Edwin Enklaar tijdens de raadsvergadering een drietal voorstellen in waarmee een begin gemaakt kan ... Verder lezen »
 • Gepost op 23-06-2019
  Je kunt het HA magazine downloaden of hier op de website lezen. Als je op het HA magazine klikt zie je links onderaan een navigatie menu, waarmee je met de pijltjes voor-en achteruit door de nieuwsbrief kunt bladeren. Het plus en min teken zijn voor het vergroten en verkleinen van ... Verder lezen »
 • Gepost op 19-06-2019
  Parkeren is een onderwerp dat veel mensen bezig houdt. Harderwijk Anders wilde weten wat er leeft onder inwoners van Harderwijk op parkeergebied en deed daarom een oproep op Facebook om parkeerproblemen te melden bij Harderwijk Anders.  Er werd massaal gereageerd. 256 mensen stuurden een reactie. Deze reacties zijn verwerkt en ... Verder lezen »