Home
Home
Menu
Stadhuis

Politiek Harderwijk

CDA Harderwijk

 ChristenUnie Harderwijk
 • Gepost op 05-09-2018
  “Dinsdag 4 september presenteerden Europarlementariërs Peter van Dalen (ChristenUnie-SGP) en Dennis de Jong (SP) het jaarrapport van de Intergroep Vrijheid van Godsdienst of Levensovertuiging van het Europees Parlement."Dennis de Jong: ´Voor de EU is het van belang te erkennen dat in grote delen van de wereld overtuigingen en religies een ... Verder lezen »

 VVD Harderwijk

 PvdA Harderwijk
 • Gepost op 17-06-2019
  Lodewijk Asscher schrijft het in zijn boek (Opstaan in het Lloyd Hotel) na de nederlaag bij de laatste 2e kamerverkiezingen: ‘Aan de ene kant de diepe teleurstelling dat we zo weinig kiezers hebben kunnen overtuigen. Aan de andere kant het gevoel dat er juist na zo’n nederlaag ruimte ontstaat om ... Verder lezen »
 • Gepost op 26-05-2019
  Sociale zekerheid is in Nederland ooit opgezet omdat we vonden dat in een beschaafd land mensen recht hebben op ondersteuning. Om er bijvoorbeeld voor te zorgen dat iedereen altijd een dak boven zijn hoofd kan hebben, te eten heeft en goede zorg heeft. Inmiddels is sociale zekerheid steeds meer gebonden ... Verder lezen »
 • Gepost op 14-05-2019
  Na een halfjaar ervaring in de dagelijkse politiek ben ik anders gaan aankijken tegen regeldruk. Vroeger riep ik nogal makkelijk “er zijn veel te veel regels”, maar nu zie ik dat regels een rol hebben. En dat regels schrappen of vereenvoudigen de bescherming van burgers kan verminderen of zelfs schaden. ... Verder lezen »

 SP Harderwijk
 • Gepost op 26-06-2016
  Zo' n zestig belangstellenden waren afgekomen op informatieavond voor het oprichten van een Nationaal Zorgfonds. Dit fonds moet het huidige systeem van zorgverzekeringen gaan vervangen. Uit onderzoek blijkt dat 80% van de bevolking af wil van het huidige zorgstelsel. Het is een complete mislukking geworden, de zorg is ernstig versoberd, ... Verder lezen »
 • Gepost op 19-06-2016
  De SP Harderwijk organiseert op vrijdag 24 juni, in de Catharinakapel, een informatie-avond over het Nationaal Zorgfonds, zonder eigen risico. Verder lezen »
 • Gepost op 04-06-2016
  Onder een brandende zon zijn ruim dertig SP-ers op pad gegaan om het Nationale Zorgfonds te promoten. Ze hadden zich verspreid over de wijken Stadsdennen en De Wittenhagen. Bij honderden mensen werd er aangebeld en een krant overhandigd met daarin de uitleg waarom het Nationaal Zorgfonds, zonder eigen risico, ... Verder lezen »

 D66 Harderwijk
 • Gepost op 03-07-2019
  Vandaag stond de perspectiefnota 2020 ter discussie in de Provinciale Staten van Gelderland. Céline Blom, die namens D66 het woord voert, had meer verwacht van de klimaatplannen. In Gelderland hebben we prachtige natuur waar we zuinig op moeten zijn. D66 hecht er waarde aan om nogmaals te benoemen dat de ... Verder lezen »
 • Gepost op 03-07-2019
  Karin Visser hield vandaag haar maidenspeech in de Provinciale Staten van Gelderland over de 'proeftuinen aardgasvrij maken bestaande woonwijken'. D66 ziet de aanpak van klimaatverandering als één van de grootste opgaven voor de komende decennia. Wij streven daarbij naar een energietransitie die haalbaar en ... Verder lezen »
 • Gepost op 02-07-2019
  Dit jaar gaat het jaarlijkse regiocongres van D66 Gelderland over kansen(on)gelijkheid. Ook nu nog is kansengelijkheid namelijk geen realiteit. Op zaterdag 28 september 2019 behandelen diverse sprekers dit onderwerp in lezingen en workshops. Daarbij wordt de link gelegd met verschillende thema's, waaronder gezondheidszorg, sociaal beleid, onderwijs en arbeidsmarkt. ... Verder lezen »

 Stadspartij Harderwijk Anders
 • Gepost op 23-06-2019
  Je kunt het HA magazine downloaden of hier op de website lezen. Als je op het HA magazine klikt zie je links onderaan een navigatie menu, waarmee je met de pijltjes voor-en achteruit door de nieuwsbrief kunt bladeren. Het plus en min teken zijn voor het vergroten en verkleinen van ... Verder lezen »
 • Gepost op 19-06-2019
  Parkeren is een onderwerp dat veel mensen bezig houdt. Harderwijk Anders wilde weten wat er leeft onder inwoners van Harderwijk op parkeergebied en deed daarom een oproep op Facebook om parkeerproblemen te melden bij Harderwijk Anders.  Er werd massaal gereageerd. 256 mensen stuurden een reactie. Deze reacties zijn verwerkt en ... Verder lezen »
 • Gepost op 17-06-2019
  HA wil in HARDERWIJK ANDERS omgaan met HONDENBELEID. Samen aan de slag met als doel: Blije Honden Blije Hondenbezitters Blije Niet-Hondenbezitters Inwoners van de wijk Stadsdennen hebben bij de gemeenteraad geklaagd over de overlast van hondenpoep in hun wijk. Met name in de zomer ervaren deze inwoners veel stankoverlast. De ... Verder lezen »