Home
Home
Menu
Harderbroek

SCHRIFTELIJKE VRAGEN EREHAAG

De VVD Harderwijk-Hierden is van mening, dat in Harderwijk en Hierden, een georganiseerde erehaag of spontaan opstellen langs de uitvaart route bij kan dragen aan het rouwproces. En nabestaanden toch het gevoel te geven, dat ze een waardig afscheid van hun dierbare kunnen nemen in de huidige omstandigheden. Uit verschillende gesprekken met inwoners blijkt dat er nog veel onduidelijkheid heerst, over wat de regels in Harderwijk en Hierden zijn. Daarom heeft de VVD Harderwijk-Hierden hierover vragen gesteld aan het college.
 
De huidige Corona crisis vraagt ons om bewust om te gaan met zaken die altijd zo vanzelfsprekend waren en beperkt ons in het doen van dingen die voor ons belangrijk zijn. Daarnaast zorgen de richtlijnen ervoor dat er een grote beperking is bij het afscheid nemen van een dierbare. De mogelijkheid om een condoleance te brengen, het bijwonen van een uitvaartdienst of aanwezig zijn als een dierbare naar zijn laatste rustplaats wordt gebracht, zijn dingen die bijdragen aan het rouwproces. Als dit niet meer mogelijk is vanwege de ingestelde RIVM-richtlijnen, blijft nog steeds het gevoel bij nabestaanden om een waardig afscheid te kunnen nemen. Om toch een laatste eer te kunnen bewijzen aan de overleden dierbare, zijn er al diverse georganiseerde erehagen of het spontaan opstellen langs de uitvaart route ontstaan. Omdat er geen duidelijkheid is over het vormen van erehagen en/of staan langs de route om afscheid te nemen, is hier verwarring over ontstaan in onze regio. De uitwerking en het handhaven van de landelijke richtlijnen is een taak van de Veiligheidsregio Noord  Oost Gelderland. Deze veiligheidsregio heeft als antwoord op vragen over erehagen gecommuniceerd, dat erehagen in welke vorm dan ook niet zijn toegestaan. Dit heeft er vervolgens toe geleid dat sommige Gemeenten in de regio dit overnemen en hierop gaan handhaven, maar andere Gemeenten geven aan pas te gaan handhaven als het boven de 30 personen komt en er geen 1,5 meter afstand wordt gehouden.
 De VVD Harderwijk-Hierden is van mening dat in deze bijzondere tijd, het al bijzonder verdrietig is voor nabestaanden dat ze met slechts een kleine groep bij de uitvaart aanwezig kunnen zijn. Uit diverse gesprekken kwam naar voren dat afscheid nemen via een erehaag, mensen toch een grote vorm van troost biedt in deze zware tijd. De VVD is daarom ook van mening dat het een ieders verantwoordelijkheid is om de afstand van 1,5 meter en de afspraken rondom samenscholing na te komen. Maar met de inachtneming van deze afspraken, het mogelijk moet kunnen zijn om een erehaag te vormen en/of langs de uitvaart route te gaan staan. Recente ervaringen in Harderwijk leren  dat er prima uitvoering gegeven kan worden hieraan met inachtneming van de richtlijnen.
Gezien het feit dat er onduidelijkheid ontstaan is in de regio over het wel of niet houden van erehagen en nabestaanden deze vorm van afscheid nemen toch mogelijk te maken, heeft de VVD via schriftelijke vragen het College opgeroepen om dit toe te staan, met de richtlijnen van het RIVM als uitgangspunt.
 
   
De ingediende vragen zijn als volgt:
1. Wat is het standpunt van het College over de erehagen gezien de huidige noodverordening van het VNOG en de verschillende uitvoeringen hiervan die door Gemeenten worden ingenomen?
2. Hoe gaat het college nu om met de handhaving rondom erehagen en/of mensen die spontaan langs de uitvaart route staan?
3. Is het mogelijk in Harderwijk met inachtneming van de afspraken van maximaal 30 personen en 1,5 meter onderlinge afstand, een erehaag te vormen en/of langs de uitvaart route te staan? En zou u het antwoord willen toelichten?
Wij zien uw beantwoording graag tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Namens de fractie van de VVD Harderwijk-Hierden,
Maarten van Panhuis
Theo Schuurmans
 

Terug naar overzicht

Delen: