Home
Home
Menu
Harderbroek

Schriftelijke vragen VVD Harderwijk-Hierden

De VVD Harderwijk-Hierden heeft de laatste tijd meerdere signalen gekregen over toenemende ontevredenheid bij organisatoren van evenementen. Deze ontevredenheid gaat over de samenwerking met de gemeente bij het organiseren van de evenementen en met name bij het aanvragen van een evenementenvergunning.  
De VVD Harderwijk-Hierden heeft via schriftelijke vragen opheldering gevraagd bij het college van Burgemeester en Wethouders. Tevens hebben zij de vraag gesteld of het college bereid  is om in overleg met de organisatoren van evenementen de zorgen te bespreken en tot een constructieve samenwerking te komen.
 
Evenementen die georganiseerd worden in een stad leveren een belangrijke bijdrage aan aan de promotie en de leefbaarheid van deze stad. Harderwijk is een stad waar veel evenementen georganiseerd worden met plaatselijke, regionale en ook landelijk bekendheid en aantrekkingskracht. Denk daarbij onder andere aan de IJsbaan, Blije bietjes, Nieuwjaarsduik, Aaltjesdag, Veluwade, Harderwijk Live, Drakenbootrace, etc. Vele vrijwilligers zijn jaarlijks actief om deze evenement te organiseren of invulling te geven aan de uitvoering. Hierdoor leveren de evenementen een belangrijke bijdrage in het aantrekken van toeristen. De VVD Harderwijk-Hierden ziet de evenementen dus ook als een belangrijke pijler in de economische ontwikkeling van Harderwijk.

De laatste tijd bereikte de VVD Harderwijk-Hierden signalen vanuit de organisatoren van deze evenementen dat de samenwerking met de gemeente Harderwijk stroef verloopt. Onder organisatoren groeit het idee dat men in een keurslijf geduwd wordt en te veel details opgelegd worden door de vergunningverlenende instanties. Daarom heeft de VVD gevraagd of het college bekend is met deze signalen en of de vrijheid van organisatoren van evenementen inderdaad ingeperkt is. Verder is de VVD benieuwd of het klopt dat de termijn van het aanvragen verhoogd wordt van 12 weken naar 16 weken en zo ja, wat daar de reden van is. Tot slot is de wens van de VVD dat het college in gesprek gaat met de organisatoren om de zorgen te bespreken en te komen tot een constructieve samenwerking.
 

Terug naar overzicht

Delen: