Home
Home
Menu
Harderbroek

VVD motie taalachterstand bijstandsgerechtigden

Het wegnemen van taalachterstand bij mensen die een bijstandsuitkering ontvangen en het eisen van een tegenprestatie is een taak van de Gemeente, zoals afgesproken in de participatiewet. Naar aanleiding van een onderzoek van het CBS en een brief van de staatssecretaris, dat Gemeenten dit niet of te weinig doen, heeft de VVD hier schriftelijke vragen over gesteld. Aangezien uit deze beantwoording nog te veel vragen openblijven, zal de VVD tijdens de raadsvergadering van 14 maart a.s. een motie indienen om meer en concrete cijfers beschikbaar te krijgen.
  De VVD Harderwijk-Hierden wil met deze motie het college oproepen om concrete cijfers te verstrekken hoe de situatie de laatste jaren in Harderwijk geregeld is.
 
Uit de beantwoording van de schriftelijk vragen blijkt dat het college een goede taalbeheersing belangrijk vindt. En dat bijstandsgerechtigden zich blijven ontwikkelen en meedoen in de maatschappij. Hiervoor heeft de Gemeente diverse trajecten ontwikkeld om dit te stimuleren. De VVD is blij dat de Gemeente deze onderwerpen serieus aanpakt, maar wil vooral weten of deze trajecten ook succesvol zijn. Concrete cijfers hierover ontbreken in de beantwoording, maar zijn wel van essentieel belang om een afweging te maken of de huidige trajecten succesvol zijn of dat er nagedacht moet worden over nieuwe verbeterde trajecten. Aangezien het bedrijfsleven zit te springen om deze doelgroep in te kunnen zetten, is het tevens van belang om deze doelgroep zo snel mogelijk inzetbaar te krijgen.
Om te voorkomen dat mensen onnodig aan de zijlijn staan door taalachterstand of onvoldoende bijdrage aan de maatschappij, is het van belang om ondersteuning te bieden aan iemand die onze taal beter wil leren en een bijdrage wil leveren aan de maatschappij. Daarnaast is het belangrijk om degenen die niet (genoeg) meewerken hierop aan te spreken en waar nodig een sanctie op te leggen. Zeker ook als signaal naar degene die wel actief participeren. Zodra de uitwerking van de emotie naar de raad wordt gestuurd wil de VVD samen met de andere partijen en het college gaan kijken of de huidige trajecten succesvol zijn of dat de raad meer kaders moeten bieden aan het college om nieuwe succesvollere trajecten te initiƫren. De motie kan tot op heden rekenen op steun van mede-indiener, de SGP
 

Terug naar overzicht

Delen: